Trafikskyltar fräschas upp

Smidö vägsamfällighet kommer att ‘fräscha upp’ de trafikskyltar och i några fall tas skyltar bort. Många skyltar ‘lutar’ och huvud anledning är att de flesta stolpar står lös i marken. Det kommer att grävas ner mindre fundament så att de står rak längre. Här en översikt av åtgärder som ska göras och en del har redan gjorts:

Smidövägen:
  • 50 skyltar vid refugen ska båda flyttas några meter närmare smidö så att de som kör in har ‘svängt’ färdigt och se upp
  • ett 50 skylt ersätts av ny. Den var helt oläsbart.
  • stolp med 30+50 skylt ska få betongfundament så att den står stabil
  • 30 skylt + gäller hela smidö ska tas bort. Var trasiga. 2x nya 30 skylt ska köpas in med stolpa och fundament och placeras efter svängen ca förbi Claes Pallin utfart.
Kälkholmen
  • 2x varningsskylt för utfarter. en inför Bengts infart riktning mot smidö och den andra före Claes infart riktning mot lindormsnäs.
Backen upp från buss mot t-korsningen smedslingan
  • 30 skylt med underskylt ‘Gäller hela smidö’
Smedsslingan
  • vid Åke: ta bort varningsskylt ‘farligt kurva’ och bytt ut den till ‘kör sakta lekande barn’.
  • vid ann-britt: ta bort 30+parkeringsförbud skyllt. den ramlar hela tiden och har ingen betydelse samt för stor. Byt ut den mot 30 skylt av mindre form med ny stolp och betongfundament

Ringuddsslingan

  • extra 30 skylt på en sida där vid grusgången till allmänningen.
  • befintligt 30 skylt vid föreningshuset ska bytas ut till ‘kör sakta lekande barn’ för att det är så nära lekplatsen
Posted on: 2018-12-12, by :