Större röjning Smidövägen (Kälkholmen mot busshållsplatsen)

Under vecka 50 (troligen 10-13 december) behöver alla ta hänsyn till de som utför arbetet vid Smidövägen. Från Kälkholmen till busshållsplaten ska buskage, skadade träd röjas för att öka sikten. Vägsamfälligheten vill också förebygga att träd kan ramla på vägen.  Det kan förekomma att vägen stängs av några korte stunder för att en mindre träd behövs fällas. Detta kommer att organiseras med vakter.  Tacksam om alla kan följa instruktioner. Arbetet påbörjas varje dag efter morgonrusningen och avslutas innan det blir mörkt igen. Arbete har stämts av med markägare från Kälkholmen och efter röjning kommer allt material att fraktas bort.

Varför?

Efter denna torre sommar har ett flertal träd börjar luta utåt mot vägen. Hittills har buskage och träd fått växa fritt och har kommit för nära vägen. Vid en tidigare grovröjning har en del buskar och träd skadats som nu inte ser snyggt ut samt orsaker att en del träd inte mår så bra.

Posted on: 2018-12-02, by :