Naturvård på Smidö

Hej!

Under 2018 kom det många larm att granbarkborren pga. det torra vädret spreds i Sverige (https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/VRJMQl/rekordstora-angrepp-av-granbarkborre). Då styrelsen blev oroliga att även Smidö hade drabbats så tog vi under hösten 2019 hit en representant från Skogsvårdsstyrelsen för att ge oss ett svar på frågan, samt även ge oss råd om hur skogsmarken på våra allmänningar ska skötas på bästa sätt i framtiden.

Skogsvårdsstyrelsens rapporter finns att tillgå på medlemssidorna under fliken Smidö Tomtägareförening/Grönområdesplan Smidö Skogsvårdsstyrelsen.

Rapporterna visar bl.a. att ett angrepp av granbarkborre har pågått i flera år och att angreppet fortsätter att drabba friska träd. Vi har fått råd om hur vi ska fortsätta sköta om skogsbeståndet och exempel på bra åtgärder (som vi till en viss del redan har vidtagit, bl.a. gallringen i område 2).

Vid lämplig tidpunkt i vinter så kommer dessa åtgärder fortsätta i område 1 och 3, enligt grönområdesplanen och Smidös uppdaterade detaljerade skötselbeskrivning 2019. Om du har frågor kring detta så kan du kontakta styrelsen: styrelsen@tomt.smido.se

 

Styrelsen

Posted on: 2020-01-16, by :