Busskur förslag – uppdaterad

Nu har Vägsamfälligheten uppdaterad det tidigare förslaget och stämt av med de som har hört av sig där det behövdes.  Nya förslaget inkluderar lite mer fönster och sedumtak. Detta blir trevligare och ljusare samt lite säkrare nu man ser om det finns någon inne i kuren.

Bakgrund för busskur

Många barn står och väntar på skolbussen dagligen och fler och fler tar bussen (när den väl går) vid infarten i alla väderförhållande. Vägsamfälligheten har redan ordnat så att det finns en bättre och mer säker plats att stå. På årsmötet beslutades att bygga ett mindre väderskydd eller busskur. Huvudsyfte är att skydda mot vind och regn och bör ha plats för ca 4-8 personer.

Placering

Med blå sprayfärg har det markerats ut var busskuren kommer att placeras. Placering är lite mer till höger från nuvarande grusplattan för att inte påverka utsikt för de som bor nära busshållplatsen. Detta betyder att det kommer att grusas upp lite extra som också möjliggör t.ex. cykelställ för att låsa cyklar. Vi ska se om detta ryms inom budget i så fall görs detta på en gång.

Mått /övriga detaljer

  • mått 2,5m bredd x1,5m djup
  • Sedumtak
  • träpanel – gran med järnvitriol
  • en bänk kommer att placeras inne.

Posted on: 2018-08-02, by :