Utveckla Smidö!

Skicka in en motion, så bestämmer vi vår gemensamma framtid!

Alla medlemmar kan tycka till och driva utvecklingen i den riktning vi vill. Delaktighet av medlemmarna i framtiden genom motioner är nyckeln till allt. Varje år diskuteras motioner på båda årsmötena för Tomtägareföreningen och Vägsamfälligheten och tas beslut om vad som ska ske. All utveckling ska utvärderas i relation till visionen och medvetna beslut ska tas kring påverkan på våra kärnvärderingar som ligger i vår Vision. Visionen är inte en konkret framtid som vi har bestämt. Det är ett medel för alla att driva mot en framtid som vi skapar själva och tillsammans.

Medlemmar uppmanas att komma med idéer, förslag och genomarbetade motioner. Behöver man hjälp att skriva en bra motion, då kan man få hjälp. Motionsrätt tillkommer alla medlemmar som fullgjort sina skyldigheter. Kontakta styrelsen och säkerställ att din motion är av tillräcklig bra kvalité! Motioner ska vara ordföranden skriftligen eller via E-post tillhanda senast 1 februari för Tomtägareförening och senast 31 januari för motioner till Vägsamfällighet det år årsmötet hålls.

Ladda ner motionsmallen här: Smidö - Motion till årsmöte

Vad är en bra motion?

En motion handlar oftast om ett förbättringsförslag för att driva en förändring som löser ett konkret problem eller situation man vill ändra på. Det kan handla om lekplatser, förbättringar på allmänningar, vägar, skyltning, säkerhet eller även större frågor som bör utredas. En bra motion innehåller tillräcklig med information så att alla förstår vilket problem som ska förbättras/lösas och vad värdet är av lösningen samt vad som krävs för att nå målet med det uppskattade kostnaderna. Det är årsmötet som bestämmer angående genomförandet av en motion för att förbättra just den utpekade situation. Om man vill skriva en motion, tänk i följande paragrafer:

  1. Beskrivning av situation eller problem: kort beskrivning vad som är problemet. Använd gärna fakta, bilder och tänk hur andra personer ser på situationen. Alla behöver förstår vad som ska förändras och förbättras och varför. Testa gärna med grannar om de också tycker det är en situation som kan förbättras.
  2. Beskrivning av önskat läge: det är viktigt att beskriva i konkreta ord och bilder vad som är slutresultatet om man skulle genomföra motionen. Det kan vara en skiss eller ritning, inspirationsbilder eller en beskrivning i ord. Beskriv gärna fördelen jämfört med nuläget så alla förstår varför det här är så bra att göra.
  3. Åtgärder som krävs: försök alltid lägga upp en kort plan med  saker man behöver göra för att genomföra motionen och komma till det önskade läget. En motion utan plan kan inte genomföras.
  4. Uppskattning av kostnader: ‘Money talks’ och det gäller även motioner. Utan ett bra underlag för kostnaderna kan man aldrig ta beslut. Gör alltid ett underlag baserad på inspel från leverantörer, materialkostnader, arbetstid, maskinhyra etc. Tänk att kostnaderna kan spridas ut över flera år om det är en större motion. Ett bra sätt att tänka på är vad kostnaderna är per medlem istället av att presentera en stor summa. Tänk också på att man har en utvecklingskostnad som ofta kommer på en gång men att det i de flesta fall också finns förvaltningskostnader som kommer tillbaka över tid, t.ex. måla om, fylla på grus eller sand etc. Det behövs också budgeteras för att medlemsavgifterna ska täcka de kostnaderna.
  5. Sammanfattning: gör en sammanfattning av allt som står ovanför i få ord. Det är ofta det dem flesta kommer att läsa. Inte alla fördjupar sig hela vägen men motionären behöver få med en majoritet och helst alla för att motioner ska kunna genomföras.

Vad ska jag tänka på inför årsmötet?

En motionär ska presentera sin motion på årsmötet. Även då man kan vara riktigt bra på att skriva en bra motion behöver alla höra vad man egentligen menar. Presentationsmomentet är en viktig del i att få alla att förstå motionen och övertyga de som inte tänkt bevilja motionen att tänka om. Tänk på följande när du förbereder dig inför årsmötet:

  1. Gör en fin presentation med huvud budskap på bild och berätta mer detaljer kring det. Skriv ner vad du vill berätta och provkör med någon. Alla bra presentationer man ser på TV och Internet är ofta bra förberedda, allt man kan öva lite hemma i vardagsrummet hjälper.
  2. Säkerställ att alla förstår problemet eller situationen du vill ändra på och verifiera på mötet att folk känner igen sig.
  3. Måla upp önskat läge och vad som ska göras för att komma dit. Tänk innan årsmöte genom de 5 viktigaste mot-argumenten som andra kan ha och förberedd en förklaring för dessa. Klassiska frågor från årsmötet handlar om ‘Hur mycket jobb är det att genomföra?’, ‘Kan vi detta själva eller ska vi få extern hjälp?’, ‘Kan vi inte göra det billigare?’
  4. Det är smart att lägga upp kostnaderna på ett sådant sätt att alla kan ta in det. Man kan ha många olika alternativ som ger olika beslutsmöjligheter t.ex.: engångskostnad eller avgiftshöjning under kortare tid. Dela upp projekt i flera steg. Gör förslag som visar skillnaden mellan ‘att göra själv’ eller att köpa färdig lösning eller extern hjälp.