Välkommen!
Till Smidö
Smidö - Mälarens Pärla

Lugnt, fridfullt bostadsområde mitt i naturen, där det är lätt att bo och där alla bidrar till ett Smidö som håller måttet, året runt.

Om Smidö

Läs mer om Smidö om du vill veta vad som gäller när man vistas på ön eller om du ska flytta hitt. Du hittar allt du behöver veta hur vi förvaltar och utvecklar Smidö och om våra vägar, allmänningar och anläggningar därpå som vi skötar och älskar.

Läs mer...

Praktisk information

Praktisk information för medlemmar från Smidö Tomtägareförening och Smidö Vägsamfällighet delvis från våra stadgar och skötselplaner och delvis från frågor som har kommit i under tiden. Du hittar även hur alla kan bidra till Smidö's utveckling.

Läs mer...

Medlemssidor

Här kan man boka gästplåt för båtar och hittar man medlemsbiblioteket där Smidö's Tomtägareförening och Vägsamfällighet delar alla viktiga dokument såsom medlemsregister, stadgar, skötselplaner och årsmöteprotokoll. OBS: tillgång endast för medlemmar.

Till Medlemssidorna...

Dom från miljööverdomstolen

2009 påbörjade tomtägareföreningen arbeten med en utfyllnad mellan område 5 och 8, detta arbete anmäldes till Länsstyrelsen. Ärendet har därefter hanterats av länsstyrelsen, miljödomstolen och miljööverdomstolen, med inblandning av naturvårdsverket. Först tog länsstyrelsen, som ansåg att arbetena var markavvattning, beslut om att föreningen skulle återställa marken till ursprungligt skick. Länsstyrelsen polisanmälde…

Inlaga om Veckholm

Tomtägareföreningen har skrivit en inlaga om verksamheten på Veckholms skjutfält. smidö inlaga veckholms skjutfält 20110907

Framsteg för fiberprojektet

Under ett strömavbrott på stora kraftledningen som går över Smidö utfördes den 15:e Oktober arbeten på kraftledningen, en fiberkabel drogs ned och sitter nu vid ett kraftledningens ben redo att ansluta Smidös kommande fibernät till omvärlden. Föreningen har nu skickat ut faktura på anslutningsavgiften. Sista betalningsdatum är framflyttat till 2011-12-31,…

VA på Smidö helt klart!

Nu är även de sista vattenproven godkända. Det innebär att det är fritt fram för alla tomtägare att påbörja arbetena med att koppla in sig på det kommunala vatten-och avloppsnätet.

VA på Smidö nästan klart

Den 17:e juni var det officiell invigning av vårt VA, med deltagare från kommunens politiker och tjänstemän samt press, hoppas att ni såg artikeln i Mitt i Upplands-Bro. Förra veckan var det då änligen slutbesiktning av VA-arbetena. Besiktningen blev godkänd med vissa anmärkningar, vilket innebär att Upplands-Bro Kommun nu tar…