Välkommen!
Till Smidö
Smidö - Mälarens Pärla

Lugnt, fridfullt bostadsområde mitt i naturen, där det är lätt att bo och där alla bidrar till ett Smidö som håller måttet, året runt.

Om Smidö

Läs mer om Smidö om du vill veta vad som gäller när man vistas på ön eller om du ska flytta hitt. Du hittar allt du behöver veta hur vi förvaltar och utvecklar Smidö och om våra vägar, allmänningar och anläggningar därpå som vi skötar och älskar.

Läs mer...

Praktisk information

Praktisk information för medlemmar från Smidö Tomtägareförening och Smidö Vägsamfällighet delvis från våra stadgar och skötselplaner och delvis från frågor som har kommit i under tiden. Du hittar även hur alla kan bidra till Smidö's utveckling.

Läs mer...

Medlemssidor

Här kan man boka gästplåt för båtar och hittar man medlemsbiblioteket där Smidö's Tomtägareförening och Vägsamfällighet delar alla viktiga dokument såsom medlemsregister, stadgar, skötselplaner och årsmöteprotokoll. OBS: tillgång endast för medlemmar.

Till Medlemssidorna...

Mindre framkomlighet v44 för att rusta upp vägarna

Vecka 44 påbörjas asfalteringslappning av den nuvarande belagda delen, alltså från T-korsningen vid väg 902 fram till Brygguddsslingan. Framkomligheten under asfalteringslappningen kommer enligt projektledaren inte att påverkas nämnvärt. Korta stopp kan förekomma. På våra småvägar kan det förekomma stopp vid avgrävning och utbyte av vägtrummor, men då får vi alla ta den…

Information från framtidsgruppen (nulägesbeskrivning)

Smidö Tomtägareförening omfattar 186 tomter där runt 80 boende är registrerade på ön med primär adress för föreningskontakt. Föreningens förvaltning har i stort sett skett samma sätt sedan starten 1962 samtidigt som det skett stora förändringar både på och utanför Smidö. På Smidö Tomtägare- föreningsårsmöte 2014 utsågs en arbetsgrupp vars…

Information från Vägsamfälligheten

Under sommaren har vägsamfällighetens styrelse förberett och upphandlat de åtgärder som krävs som del av beläggningsarbetet. Här kommer information om vad som händer och kommer att hända den närmaste framtiden med våra vägar. Läs mer i vägsamfällighet infobrev okt 2014

Utveckla midsommarängen, men hur?

En arbetsgrupp har i uppgift att ta fram en plan för hur midsommarängen kan utvecklas och redovisa ett förslag på årsmötet våren 2015. Gruppen har en massa ideér men vill veta vad du som boende på Smidö har för önskemål. Tycker du ängen ska utvecklas med nya anläggningar? Är det bra…

E.ON har rensat under luftledningar

Nu har E.ON varit här och rensat bort träd och sly som riskerar att väx upp i el-ledningarna. För er dom har fått träd eller sly klippt som gränser till er tomt så gäller fet att ni måste ta hand om renset, på samma sätt som ni ska rensa diket…