Vägbeläggning och uppföljningspunkter för 2018

Mycket som har hänt i år och  vi i vägsamfälligheten tycker det var roligt även då det var tuff att hinna med allt. Som vi skrev tidigare skulle Skanska åtgärda ett antal saker som blev mindre bra. Det har nu gjorts. Nu gäller att vägsamfälligheten följer upp under nästa år och även 2019 att allt håller som det ska.

Några saker som vi redan vet och som ska följas upp under 2018:

  • kurvan på Smidövägen vid Kälkholmen som åtgärdades har några olja ’fläckar’ i kurvan. När det blir varm nästa sommar ska det grusas på lite gran så att det inte klistrar.
  • sättning vid nya trummor ska bevakas och följas upp. Hittills ser det bra ut, det är bara en trumma som vi behöver ha lite mer koll på.
  • det finns lite dubbelsprut kvar i två korsningar men det kommer troligen försvinna när vägarna plogas nu under vinter. Det är inget problem i övrigt.
  • Skanska har på en enstaka plats inte suget bort gruset. Under våren kommer det att krattas bort.
  • på första korsningen vid Brygguddsslingan känner man en mindre rand i beläggningen. När det är varm nästa år ska vi bevaka hur den sätter sig och om det behövs plattas till
Posted on: 2017-12-10, by :