Trafiksäkerhet på korsningar – klipp era häck

Vägsamfälligheten vill verkligen förebygga olyckor genom att hålla fri sikt. Alla tomtägare har ansvar att röja framför egen tomt. Alla uppmanas därför att passa på nu under höströjning för att hålla efter gräs, buskar och träd utefter vägarna för att fri sikt ska bibehållas. Barn och gående ska kunna cykla säkert och fritt och bilister ska kunna ha översikt. Vi tackar på förhand för era insatser att hålla Smidö säkert och fint. Kontakta gärna styrelsen om du har frågor eller behöver råd.

Vägsamfälligheten har under året som gått påmint tomtägare om de gällande riktlinjer för häck och buskage nära vägkanten och framförallt korsningar. Vägsamfälligheten är som väghållare juridisk ansvarig för säkerheten, och riskerar skadestånd om regleringar inte efterlevs eller olyckor sker.

Säkerhetsröjning är otrolig viktigt och allas ansvar att ingen skadas för att det är dålig sikt vid utfarter eller korsningar. Eventuell skadetillstånd kan överföras till tomtägare om olyckan sker p.g.a. av dålig sikt.

Krav vid korsning

Tomt vid vägkorsning får inte ha växter högre än 80 centimeter från gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Källa: boverket

Krav vid utfart

Vid utfart ska dina växter inte vara högre än 80 centimeter från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Källa: boverket

Läs mer i kommunens faktablad

Klipp+häcken_20140508

Posted on: 2018-09-10, by :