Protokoll från Tomtägareföreningens årsmöte klart

Hej!

Nu är protokollet från Tomtägareföreningens årsmöte klart. Det ligger i medlemsbiblioteket under Smidö Tomtägareförening/Protokoll

/Jonas

Posted on: 2018-04-28, by :