Information till tomtägare på Smidö

Enligt skötselplanen ska mer omfattande gallring ske av i huvudsak granar i område 2. Målet är att blandskog ska återuppstå.

Efter beslutet i årsmötet 2017 kommer denna gallring nu att utföras stegvis. Den första gallringen startar nu i vinter och omfattar knappt 5 procent av granbeståndet. Och den omfattar granar som står tätt samman och syftet är att ge utrymme för de vackraste exemplaren att utvecklas.

Gallringen kommer att påbörjas snarast för att tjälen som nu är mer än 30 cm i marken gör att så lite åverkan som möjligt sker i marken.

Granarna kommer att fällas och hela släpas fram till vägen för att läggas på ett område i område 1 väster om vägen till parkeringen för Ingefärsholmen.

En flisbil kommer att ta hand om det fällda.

Om du har frågor så kontakta Styrelsen på mail styrelsen@smido.se

Vänligen områdesansvarig

Posted on: 2018-01-28, by :