Årsmöte 2018 Smidö Tomtägareförening och Smidö Vägsamfällighet

Hej!

Om inget oförutsett inträffar kommer 2018 års årsmöte resp stämma att äga rum den 8 april. Vi håller som vanligt till i Finnstaskolans matsal med början kl 9.

Dagordningar kommer att skickas ut 14 dagar innan mötena.

Jonas & Roy

 

Posted on: 2018-01-18, by :