Hur kan jag använda bastun vid ’Esmeraldabryggan’ på Ingefärsudden?

Den som är intresserad av att använda bastun enligt ovan är välkommen att höra av sig till Sam och Birgitta Forsberg, Smedslingan 53, tel: 582 423 20. Villkor: Insats f.n. kronor 900:-- för obegränsat utnyttjande, ingen tidsbokning ( finns det hjärterum finns det stjärterum). För enstaka bad kronor 50:-- och…

Kan jag lämna sprängsten vid infartsbryggan?

Vill du bli av med sprängsten ? De som vill bli av med sprängsten uppmanas kontakta tomtägareföreningens styrelse, föreningen kan ta emot sprängsten till piren vid infartsbryggorna. Man får inte lägga sprängsten vid bryggan, den måste tippas direkt.

Är misteln en fridlyst art eller ej, och får man skörda den på egen mark?

Då det har varit en del missförstånd på senare tid om huruvida misteln är en fridlyst art eller ej, och om man får skörda den på egen mark så vill jag göra ett förtydligande. Mistel är fridlyst i Sverige enligt 8 § Artskyddsförordningen (2007:845). Det innebär att det är förbjudet…

Kommunalt VA, hur funkar det?

På Smidö ligger så kallat 'lågtryck avlopp' som kräver en pump som monteras och driftas rätt. En detaljerad monterings och drift beskrivning finns i medlemsbiblioteket. Här följer allmänt information om LPS. LPS (Low Pressure Sewer) eller Tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera sätt. Den mest på- tagliga…

Vad gör man när om olyckan skulle vara framme (helikopter instruktioner)?

Om man råkar ut för ett olycksfall eller blir akut sjuk på Smidö, och larmar räddningstjänsten via larmnumret 112, så händer det att larmoperatören väljer att skicka en ambulanshelikopter. Under senaste åren har det hänt att helikoptern har haft svårt att veta var de ska landa (speciellt efter mörkrets inbrott),…