Välkommen!
Till Smidö
Smidö - Mälarens Pärla

Lugnt, fridfullt bostadsområde mitt i naturen, där det är lätt att bo och där alla bidrar till ett Smidö som håller måttet, året runt.

Om Smidö

Läs mer om Smidö om du vill veta vad som gäller när man vistas på ön eller om du ska flytta hitt. Du hittar allt du behöver veta hur vi förvaltar och utvecklar Smidö och om våra vägar, allmänningar och anläggningar därpå som vi skötar och älskar.

Läs mer...

Praktisk information

Praktisk information för medlemmar från Smidö Tomtägareförening och Smidö Vägsamfällighet delvis från våra stadgar och skötselplaner och delvis från frågor som har kommit i under tiden. Du hittar även hur alla kan bidra till Smidö's utveckling.

Läs mer...

Medlemssidor

Här kan man boka gästplåt för båtar och hittar man medlemsbiblioteket där Smidö's Tomtägareförening och Vägsamfällighet delar alla viktiga dokument såsom medlemsregister, stadgar, skötselplaner och årsmöteprotokoll. OBS: tillgång endast för medlemmar.

Till Medlemssidorna...

Uppdatering – Översikt av tomter som bör installera ny infartstrumma

Under sommaren har styrelsen gjort en rundvandring igen och gjort en bedömning vilka tomter som MÅSTE installera en vägtrumma eller åtgärda en befintlig vagtrumma. Styrelsen har inte uppdaterat sig med nuläget just nu i december dock vill uppmana de som påverkas att kolla genom om de behöver åtgärda eller inte.…

VA arbete vid Smidövägen

Det pågår just nu arbete vid Smidövägen. Lindormsnäs VA Ekonomiska förening har bildats för att också få kommunal VA till en del hus vid Smidövägen. Under helgen ”skrapas” av berget som skall sprängas på måndag morgon. På måndag morgon börjar man även gräva vid pumpstationen och upp mot Drakudden. Lindormsnäs…

Uppdatering om sopning av nybelagda vägar

Nu har vi landat vår dialog med Skanska efter beläggningsjobbet som utfördes. Alla anmärkningar kommer att åtgärder och först på listan är sopningen och grus i diken och gräskanter. Skanska kommer göra en extra sopning som blir utförd på måndag 30 oktober och upptagningen av material på tisdag efter. Upptagningen…

Kursen i Hjärt/lungräddning

Efter allmänt arbete den 23:e så höll Charlie från Sjuksyrra AB en kurs i Hjärt/lungräddning och en instruktion i hur man använder vår hjärtstartare. Efter att ha fått väldigt få föranmälda, så blev vi till slut lite fler än de max 12 som vi skulle få vara. Kursen blev väldigt…

Uppdatering om nybeläggning

Efter beläggningen som utfördes 4+5 september har Skanska sopat vägarna den 19e september. 20 september har Styrelsen genomfört en syn tillsammans med vägkonsulten Sven Brodin. Tyvärr finns det både bra saker och mindre bra saker, inte minst gruset i diken som många direkt påpekade och som såklart inte är uppskattat.…