Välkommen!
Till Smidö
Smidö - Mälarens Pärla

Lugnt, fridfullt bostadsområde mitt i naturen, där det är lätt att bo och där alla bidrar till ett Smidö som håller måttet, året runt.

Om Smidö

Läs mer om Smidö om du vill veta vad som gäller när man vistas på ön eller om du ska flytta hitt. Du hittar allt du behöver veta hur vi förvaltar och utvecklar Smidö och om våra vägar, allmänningar och anläggningar därpå som vi skötar och älskar.

Läs mer...

Praktisk information

Praktisk information för medlemmar från Smidö Tomtägareförening och Smidö Vägsamfällighet delvis från våra stadgar och skötselplaner och delvis från frågor som har kommit i under tiden. Du hittar även hur alla kan bidra till Smidö's utveckling.

Läs mer...

Medlemssidor

Här kan man boka gästplåt för båtar och hittar man medlemsbiblioteket där Smidö's Tomtägareförening och Vägsamfällighet delar alla viktiga dokument såsom medlemsregister, stadgar, skötselplaner och årsmöteprotokoll. OBS: tillgång endast för medlemmar.

Till Medlemssidorna...

Midsommar program 2014

Midsommar på Smidö 2014 10.00 enligt traditionen Traktorrunda för barnen 9.45-11.00 Nytt för i år ansiktsmålning utanför föreningshuset 10-11.30 är kiosken och loppmarknaden öppen 11.00-12.00 hjälps vi alla åt att klä midsommarstången 14.30 startar alla aktiviteter och allt är öppet. Årets aktiviteter är Stora rutschbanan är på plats, studsmatta för…

Kallelse till årsmöten 2014

Skickas ut denna vecka, och finns även tillgänglig via medlemsbiblioteket. Söndagen den 27:e April 2014 har Smidö vägsamfällighet årsstämma kl 12:00 och Smidö tomtägareförening årsmöte kl 14:00 i Finnstaskolans matsal på Blomstervägen 2 i Bro

Nya avfallsföreskrifter och taxa från 2014-03-01

Kommunens övergripande miljömål är ett mer kretsloppsanpassat samhälle. Syftet med avfallstaxan är att stimulera till utsortering av matavfall, mer återvinning och minskade mängder osorterat avfall från hushåll och verksamheter, vilket är ett steg på vägen mot det hållbara samhället. läs gärna mer om avfallstaxa på kommunens hemsida.

Nya informations- och anslagstavlor

Som den uppmärksamme redan observerat har den gamla anslagstavlan vid infarten till Smidö tagits bort. Där finns i stället en informationstavla. En ny anslagstavla har placerats vid föreningslokalen. Tavlan vid infarten är avsedd för besökare och ger information om Smidö. Där finns en karta, en beskrivning av området och några…

Nya utegymet nu klar för användning

Här kommer uppdaterad status för utegymet. Vi har nu hunnit bygga de olika stationerna där egen kroppsvikt används som belastning. Locket i själva stretchytan för förvaring av "kettlebells", (speciellt anpassade järnklot för träning, som snart köps in) byggs inom kort och förses med hänglås, (alla får tillgång till hänglåsets kod…