Välkommen!
Till Smidö
Smidö - Mälarens Pärla

Lugnt, fridfullt bostadsområde mitt i naturen, där det är lätt att bo och där alla bidrar till ett Smidö som håller måttet, året runt.

Om Smidö

Läs mer om Smidö om du vill veta vad som gäller när man vistas på ön eller om du ska flytta hitt. Du hittar allt du behöver veta hur vi förvaltar och utvecklar Smidö och om våra vägar, allmänningar och anläggningar därpå som vi skötar och älskar.

Läs mer...

Praktisk information

Praktisk information för medlemmar från Smidö Tomtägareförening och Smidö Vägsamfällighet delvis från våra stadgar och skötselplaner och delvis från frågor som har kommit i under tiden. Du hittar även hur alla kan bidra till Smidö's utveckling.

Läs mer...

Medlemssidor

Här kan man boka gästplåt för båtar och hittar man medlemsbiblioteket där Smidö's Tomtägareförening och Vägsamfällighet delar alla viktiga dokument såsom medlemsregister, stadgar, skötselplaner och årsmöteprotokoll. OBS: tillgång endast för medlemmar.

Till Medlemssidorna...

Höststormar

Hej! Som ni säkert har hört på väderleksrapporten så kommer det att bli väldigt blåsigt de närmsta dagarna, inte minst på lördag. På grund av detta som kommer ingen eldning att ske under allmänt arbete. Ni får samla ihop ris och annat så får vi elda detta senare i höst.…

Allmänt arbete på lördag den 22:a

Hej! Lördagen den 22:a är det allmänt arbete. Det är en av de två dagarna på året då vi samlas för att sköta våra allmänningar (utöver det utmärkta arbete som Peter Gustavsson gör, tack Peter). Vi samlas som vanligt kl 9 på den plats som den områdesansvarige för vårt område…

Trafiksäkerhet på korsningar – klipp era häck

Vägsamfälligheten vill verkligen förebygga olyckor genom att hålla fri sikt. Alla tomtägare har ansvar att röja framför egen tomt. Alla uppmanas därför att passa på nu under höströjning för att hålla efter gräs, buskar och träd utefter vägarna för att fri sikt ska bibehållas. Barn och gående ska kunna cykla…

Skrota din gamla båt!

Nu kan du skrota din gamla båt gratis Under hösten erbjuder Havs- och vattenmyndigheten båtägare att skrota gamla fritidsbåtar utan kostnad. Syftet är att få bort miljöfarliga gamla båtar som läcker gifter i naturen.   I Sverige finns cirka 64 000 övergivna eller sjöodugliga fritidsbåtar som kan läcka plast och andra…

Busskur förslag – uppdaterad

Nu har Vägsamfälligheten uppdaterad det tidigare förslaget och stämt av med de som har hört av sig där det behövdes.  Nya förslaget inkluderar lite mer fönster och sedumtak. Detta blir trevligare och ljusare samt lite säkrare nu man ser om det finns någon inne i kuren. Bakgrund för busskur Många…