klippning av dikesslåttar – Tisdag 12 juni

Alla dikesslåttar på Smidö och smidövägen kommer att klippas tisdag 12 juni. Ta hänsyn till de som utför jobbet samt ta bort allt som finns i diket för att underlätta jobbet. Ta bort soptunnor, anläggningar och dylikt från diket så blir resultatet bäst.

Pilot för vägbulor

Enligt beslut på årsmöte kommer styrelsen göra en pilot med olika vägbulor för att ha bättre underlag inför nästa årsmöte. 3 vägbulor kommer att skapas utöver de som finns idag. Flexibump direkt efter 4vägskorsning Smedsslingan/Ringuddsslingan/Långskärsvägen Grusbula på Ringuddsslingan framför tomt 18/19 grusbula på smedslingan ungefär i höjd med tomt 57/54…

Protokoll från Vägsamfällighetens årsmöte

Protokollet från vägsamfällighetens årsmöte är klart och finns på anslagstavlan och kommer att finnas i medlemsbiblioteket under vägsamfällighetens dokument.  

Kallelsen till årsmöten för Vägsamfällighet och Tomtägereförening

Medlemmar och representanter för dessa i Smidö Vägsamfällighet och Tomtägareförening kallas till årsmöte enligt de kallelse man kan ladda ner här. Denna kallelse skickas via e-post till alla som har registrerat en sådan. http://www.mälarenspärla.se/arsmote2018/  Plats: Finnstaskolans matsal, Blomstervägen 2, Bro Tomtägareförening - Söndagen 8 april 2018, kl. 9:00-12:00 Vägsamfällighet - Söndagen 8…

Sammanfattning platsbesök Trafikverket 2017

Vår ansvarig kontaktperson på Trafikverket genomförde ett platsbesök under sommaren 2017. Målet vår att kolla på pågående dikes- och vägarbete samt prata genom vad som gäller för statsbidrag, vägkvalitén och krav på långsiktig underhåll. Det var en lärorik rundgång med mycket expertis och vägledning samt tydliga krav och råd från…