Kallelsen till årsmöten för Vägsamfällighet och Tomtägereförening

Medlemmar och representanter för dessa i Smidö Vägsamfällighet och Tomtägareförening kallas till årsmöte enligt de kallelse man kan ladda ner här. Denna kallelse skickas via e-post till alla som har registrerat en sådan. http://www.mälarenspärla.se/arsmote2018/  Plats: Finnstaskolans matsal, Blomstervägen 2, Bro Tomtägareförening - Söndagen 8 april 2018, kl. 9:00-12:00 Vägsamfällighet - Söndagen 8…

Sammanfattning platsbesök Trafikverket 2017

Vår ansvarig kontaktperson på Trafikverket genomförde ett platsbesök under sommaren 2017. Målet vår att kolla på pågående dikes- och vägarbete samt prata genom vad som gäller för statsbidrag, vägkvalitén och krav på långsiktig underhåll. Det var en lärorik rundgång med mycket expertis och vägledning samt tydliga krav och råd från…

Vägarna behöver dig

Vi i valberedningen söker 1 ordinarie ledamot och minst 1 suppleant till styrelsen för Vägsamfälligheten. Att vara med i styrelsearbetet i våra föreningar på Smidö är både viktigt för Smidö's utveckling och kvalitet samtidigt som man får chansen att lära känna många och bidra till alla oss som bor här!…

Vägbeläggning och uppföljningspunkter för 2018

Mycket som har hänt i år och  vi i vägsamfälligheten tycker det var roligt även då det var tuff att hinna med allt. Som vi skrev tidigare skulle Skanska åtgärda ett antal saker som blev mindre bra. Det har nu gjorts. Nu gäller att vägsamfälligheten följer upp under nästa år…

Uppdatering – Översikt av tomter som bör installera ny infartstrumma

Under sommaren har styrelsen gjort en rundvandring igen och gjort en bedömning vilka tomter som MÅSTE installera en vägtrumma eller åtgärda en befintlig vagtrumma. Styrelsen har inte uppdaterat sig med nuläget just nu i december dock vill uppmana de som påverkas att kolla genom om de behöver åtgärda eller inte.…