Trafiksäkerhet på korsningar – klipp era häck

Vägsamfälligheten vill verkligen förebygga olyckor genom att hålla fri sikt. Alla tomtägare har ansvar att röja framför egen tomt. Alla uppmanas därför att passa på nu under höströjning för att hålla efter gräs, buskar och träd utefter vägarna för att fri sikt ska bibehållas. Barn och gående ska kunna cykla…

Busskur förslag – uppdaterad

Nu har Vägsamfälligheten uppdaterad det tidigare förslaget och stämt av med de som har hört av sig där det behövdes.  Nya förslaget inkluderar lite mer fönster och sedumtak. Detta blir trevligare och ljusare samt lite säkrare nu man ser om det finns någon inne i kuren. Bakgrund för busskur Många…

klippning av dikesslåttar – Tisdag 12 juni

Alla dikesslåttar på Smidö och smidövägen kommer att klippas tisdag 12 juni. Ta hänsyn till de som utför jobbet samt ta bort allt som finns i diket för att underlätta jobbet. Ta bort soptunnor, anläggningar och dylikt från diket så blir resultatet bäst.

Pilot för vägbulor

Enligt beslut på årsmöte kommer styrelsen göra en pilot med olika vägbulor för att ha bättre underlag inför nästa årsmöte. 3 vägbulor kommer att skapas utöver de som finns idag. Flexibump direkt efter 4vägskorsning Smedsslingan/Ringuddsslingan/Långskärsvägen Grusbula på Ringuddsslingan framför tomt 18/19 grusbula på smedslingan ungefär i höjd med tomt 57/54…

Protokoll från Vägsamfällighetens årsmöte

Protokollet från vägsamfällighetens årsmöte är klart och finns på anslagstavlan och kommer att finnas i medlemsbiblioteket under vägsamfällighetens dokument.