Information till tomtägare på Smidö

Enligt skötselplanen ska mer omfattande gallring ske av i huvudsak granar i område 2. Målet är att blandskog ska återuppstå. Efter beslutet i årsmötet 2017 kommer denna gallring nu att utföras stegvis. Den första gallringen startar nu i vinter och omfattar knappt 5 procent av granbeståndet. Och den omfattar granar…

Årsmöte 2018 Smidö Tomtägareförening och Smidö Vägsamfällighet

Hej! Om inget oförutsett inträffar kommer 2018 års årsmöte resp stämma att äga rum den 8 april. Vi håller som vanligt till i Finnstaskolans matsal med början kl 9. Dagordningar kommer att skickas ut 14 dagar innan mötena. Jonas & Roy  

Lämna in motioner till årsmötet

Nu är det nytt år igen och snart är det dags för årsmöte i Smidö Tomtägareförening. Jag vill uppmana alla att lämna in motioner om sådant som ligger er varmt om hjärtat och som ni vill ska ske på Smidö. Årsmötet är den högsta beslutande församlingen på Smidö, så där…

Trist inledning på det nya året

Som ni kanske har sett i Facebookgruppen, så har vi ånyo haft inbrott i Föreningslokalen. Inte heller denna gång stals något av värde, utan tjuvarna rörde mest till och förstörde dörren ännu en gång. Saken är polisanmäld, och jag vill uppmana alla som rör sig på Smidö att hålla ögonen…